БiоФарма
 
Статті
Русский язык   English Контакти

   17.04.2008
Курищук К.В., Куркіна О.В., Самойленко В.А., Скринник М.М., Дерябін О.М., Рибалко С.Л., Нестерова Н.В. ЗАТ «Трудовий колектив Київського підприємства по виробництву бактерійних препаратів «БІОФАРМА» Інститут ветеринарної медицини УААН Лабораторія аналізу якості МІБП Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.В. Громашевського АМНУ Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ >>>

   16.11.2007
В.Є. Дашкевич, А.Г. Ципкун, С.Є. Савченко, Н.В. Савченко ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України» Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця >>>

   16.11.2007
А.М. ПЕЧІНКА, І.В. ШЕСТАКОВА, О.А. ГУДЗЕНКО, К.В. КУРИЩУК, В.А. МАРЧЕНКО Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра інфекційних хвороб ЗАТ ТККПпВБП „Біофарма" >>>

   04.10.2007
Директор Інституту онкології АМН України, доктор медичних наук, професор С.О. Шалімов >>>

   04.10.2007
Зав. відділом клінічної імунології Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України доктор мед. наук проф. Г.М.Воробйова >>>

   04.10.2007
Державне підприємство “Державний науковий центр лікарських засобів” Директор член-кор. НАН України В.П.Георгієвський >>>

   25.06.2007
В.В. Чоп'як, Г.О. Потьомкіна, Р.М. Пукаляк, К.В. Курищук Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького Резюме. Подані матеріали дослідження, метою якого було вивчення терапевтичної ефективності та перенесення культуральної рідкої інактивованої герпетичної вакцини у хворих на часто рецидивуючий генітальний герпес, спричинений вірусом простого герпесу 1 та 2 типів. Результати дослідження дозволяють стверджувати, що дослідна герпетична вакцина добре переноситься хворими та має достатньою ефективністю, посилюючи лімфоцитарнозалежний клітинний і гуморальний противірусний імунітети, особливо після повторної вакцинації (ревакцинації) з певним збереженням противірусного імунного захисту через 12 міс. після вакцинації. На основі одержаних даних можна рекомендувати вакцину для застосування в медичній практиці для імунореабілітації та імунопрофілактики хворих на часторецидивуючі інфекції герпесвірусного генезу. Ключові слова: хворі, терапія, генітальний герпес, інактивована герпетична вакцина, БІОГЕРП. >>>

   23.05.2007
Розроблена схема хроматографічної очистки імуноглобуліну G, визначені оптимальні умови хроматографування та оцінена можливість її використання для впровадження сольвент/детергентного методу інактивації вірусів у виробництво на ЗАТ “Біофарма”. Модель забезпечує видалення з препарату три-н-бутилфосфату (сольвент), полісорбату 80 (детергент), а також мінорних білкових домішок. Проведені дослідження встановили, що для досягнення поставленої мети найбільш придатною є послідовна хроматографія розчину імуноглобуліну на двох колонках. Перша колонка заповнена сорбентом з функціональною групою ДЕАЕ, друга – з сульфопропільною. Рухома фаза для сорбції розчину імуноглобуліну – ацетатний буфер з близькою до фізіологічної концентрацією солей та рН в діапазоні 5,5–6,5. Елюцію проводили в тому ж буфері з використанням ступінчатого градієнту концентрації хлориду натрію. Вдало підібрані умови хроматографічної очистки дозволяють отримувати розчин імуноглобуліну, що відповідає вимогам аналітично-нормативної документації при мінімальній (не більше 10 %) втраті цільового білка. Це створює передумову для проведення валідації та впровадження методу солвент/детергентної інактивації вірусів у технологію виробництва імуноглобуліну на ЗАТ “Біофарма”. >>>

   23.05.2007
В роботі охарактеризовані причини, що сприяють розвитку змін в імунному статусі дітей з гострими лейкеміями, та описані порушення, які виникають на етапах лікування хворих, в деяких ланках імунітету. Обґрунтовано рекомендації для застосування імуноглобуліну для внутрішньовенного введення (ІГВВ) у дітей при наявності змін в стані кровотворної системи організму. Показано позитивний ефект з боку клінічних проявів та підвищення деяких показників, зокрема рівнів IgG, вмісту ІЛ-2 та ІЛ-4 в сироватці крові при використанні ІГВВ. >>>

   22.05.2007
Герпетичні інфекції — це група антропонозних інфекційних захворювань, які викликаються вірусами герпесу людини (ВГЛ) та перетікають у вигляді інапарантних, субкліничних і клінічно маніфестних форм. Розмаїття клінічних проявів, особливості збудників, можливість їхнього поширення практично усіма відомими шляхами передачі, спонукало Європейське регіональне бюро ВООЗ зарахувати герпетичні інфекції до групи хвороб, що вагомо впливають на майбутнє інфекційної патології. >>>


1..10  ::  11..20  ::  21..30  ::  31..40  ::  41..43
Copyright © 2003
Зроблено в LND
Апорт Top 1000 META - украинская поисковая система УКРМЕД - Каталог Медичних Сайтiв в Українi