БiоФарма
 
Політика
Русский язык   English Контакти

ПОЛІТИКА

ЗАТ "БІОФАРМА" є одним з провідних фармацевтичних підприємств України з виробництва високоякісних лікарських засобів, зокрема, імунобіологічних препаратів.
Наш головний принцип - постійне покращення усіх напрямків діяльності підприємства.
ЗАТ "Біофарма" створює і впроваджує Систему менеджменту якості на базі вимог ДСТУ ISO 9001-2001 (ISO 9001:2000) та гармонізує її з GMP ( Good Manufacturing Practice - належна виробнича практика).

З метою реалізації вищезазначеного необхідно вирішити такі завдання:
· дотримання діючих у фармацевтичній галузі законодавчих та нормативних;
· актів у процесі виробництва та контролю якості продукції, що випускається;
· розширення асортименту продукції;
· постійне технічне переоснащення виробництва;
· раціональне використання сировини та матеріалів;
· нарощування обсягів виробництва, збільшення реалізації та прибутку;
· розширення ринку збуту та зменшення витрат;
· максимальне задоволення запитів споживачів;
· зміна психології сприйняття персоналом підприємства Системи;
· менеджменту якості.

Вирішення означених завдань має відбуватися шляхом:
· впровадження Системи менеджменту якості на базі Державних стандартів України - ДСТУ ISO 9001-2001 (ISO 9001:2000) та її гармонізація з GMP;
· активізації інвестування фінансових ресурсів у технічне переозброєння виробництва;
· розширення маркетингових досліджень ринку фармацевтичної продукції;
· систематичного аналізування власної діяльності порівняно з діяльністю конкурентів та вимогами споживачів;
· систематичного підвищення рівня компетентності персоналу шляхом його навчання;
· розвитку загальної культури виробництва згідно до вимог міжнародних стандартів якості задля формування та підтримки позитивного іміджу підприємства.

Керівництво ЗАТ "Біофарма" бере на себе такі зобов'язання:
· вжити необхідних заходів щодо забезпечення розуміння політики у сфері якості, її впровадження та актуалізації;
· головним критерієм в роботі зі споживачами при виконанні всіх замовлень враховувати їх потреби та сподівання щодо продукції, яка випускається.

Ми приймаємо заявлену Політику як шлях до постійного творчого розвитку в усіх сферах нашої діяльності.

Copyright © 2003
Зроблено в LND
Апорт Top 1000 META - украинская поисковая система УКРМЕД - Каталог Медичних Сайтiв в Українi